Khởi đầu hành trình cùng Nexbus

Tour phổ biến
img
SPECIAL

Từ99 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 177629
img
SPECIAL

Từ149 000đ

Công ty Ảnh Việt
*Hopon Hopoff HCM - Dinh Doc Lap
Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng và vé vào Dinh Độc Lập
Lượt mua 4375
img
NEW

Từ150 000đ

Công ty Ảnh Việt
24H Hopon Hopoff HCM
Vé thăm quan thành phố có hiệu lực trong vòng 24h
Lượt mua 210
img
NEW

Từ50 000đ

Công ty Ảnh Việt
Vé vào cổng Dinh Độc Lập
Vé vào cổng và tham quan Dinh Độc Lập
img
NEW

Từ20 000đ

Công ty Ảnh Việt
Vé vào cổng Bảo Chứng Tích Chiến Tranh
Vé vào cổng và tham quan Bảo Chứng Tích Chiến Tranh
img
NEW

Từ6 600 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM - Đặc biệt
Dịch vụ được thuê nguyên xe thăm quan thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1 giờ
Lượt mua 2
img
NEW

Từ300 000đ