24H Hopon Hopoff HCM

Công ty Ảnh Việt
Vé thăm quan thành phố có hiệu lực trong vòng 24h

Thông tin chi tiết

Chưa có thông tin mô tả chi tiết
Tổng cộng
Người lớn
475 000đ
Trẻ em (5-11 tuổi)
350 000đ
Trẻ em (1-4 tuổi)
150 000đ